Rigg til land etter sprekkdannelser

Oljedirektoratet er tilfreds med hvordan Hydro og riggselskapetDolphin håndterer sprekkdannelsene på boreriggen «BidefordDolphin».