Eksporterer strøm til Sverige

Rekordhøye priser til tross, Norge er fortsatt nettoeksportør avstrøm. Selv om eksportprisen til Sverige ikke er høyere enn dennorske.