Røkke-planen

Bygger på Yukos-planen, men med sentrale unntak. Långiverne (over 40 banker har penger utestående hos Kværner) skal ikke delta i garantikonsortiet for emisjonen. Det betyr at emisjonsbeløpet blir to milliarder kroner, ikke tre. Grunnen er at Aker Maritime (Røkke) ikke ønsker at bankene skal kunne omgjøre gjeld til eierandeler i Kværner, fordi Røkke mener at dette er til ulempe for aksjonærene.