Straensenteret bygges ut for 50-70 mill.

Straensenteret skal få en etasje til. Det vil si 6500 nye kvadratmetre.