Kutt sytet - tenk langsiktig

Rogaland har mistet 10.000 arbeidsplasser i industrien de siste 10 årene. -Det er ikke noe til hinder for å snu trenden hvis vi selv vil, mener Martin Haga.