- Tabbe å henvise til sosialkontoret

Vinterens mest utskjelte statsråd holder fast på at vi ikke harhatt en strømkrise, men medgir at henvisningen til sosialkontorenevar en stor tabbe.