Lokk på Statoil

Statoil legger opp til en meget restriktiv informasjonspolitikk når statsselskapet nå forbereder seg på å gå på børs.