Grieg benekter mangelfulle rutiner ved anlegget på Kvitsøy

Grieg Seafood er ilagt en bot på to millioner kroner etter at 190 tonn regnbueørret rømte fra Kvitsøy i 1999, men nekter å betale.