Prisen og børsen redder oljeinntektene i 2003

Irak-krigen og oppgangen på verdens børser vil sørge for at Norges oljeinntekter også i 2003 ligger over budsjett.