- Kuttene rammer elevene

Utdanningsforbundet mener Sola-skolene har tatt nedskjæringer siden 1998. De imøtegår dermed politikerne som mener skolene har vært skånet for kutt før i budsjettet for neste år.