Mer olje i Skarv

BP har i sin femte boring funnet mer olje i Skarv vest for Helgeland. Kanskje nok til at en egen utbygging av feltet kan forsvares.