- Uten forskning dør olje-Norge

Teknologibedriftenes Landsforening (TBL) presser på for at statensom grunneier skal bruke 500 millioner mer i året til forskning ogutvikling i oljenæringen.