Høgsterett gav Statoil medhald

Høgsterett gir Statoil medhald i at arbeidarane på Kårstø først er på jobb når dei er framme ved arbeidsstasjonane sine og iført verneutstyr, ikkje når dei inntil 25 minutt tidlegare går inn hovudporten til anlegget.