Neppe bredt forlik om oljepolitikken

Det ble mandag formiddag brudd i forhandlingene mellomArbeiderpartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre om et bredtforlik i oljepolitikken.