Sampo vurderer kjøp av Storebrand-selskaper

Det finske forsikringsselskapet Sampo vurderer flere muligheter for å sikre seg Storebrand etter at Kredittilsynet har sagt nei til oppkjøp.