Opp i Solvang

Stavangerrederiet Solvang opplever framgang i forhold til fjoråret.Resultatet før skatt i første halvår gikk opp fra 2,4 til 27,2millioner kroner. De totalt driftsinntektene lå på 17,5 millionerkroner. En vesentlig del av det bokførte overskuddet stammer dermedfra andel av resultatene fra andre skipsselskaper og finansposter.