Invitasjon til ny runde i Norskehavet

Olje— og energidepartementet har invitert oljeselskapene til å komme med en ønskeliste for nye leteblokker i Norskehavet. Oljeselskapene har fått frist til 28. september til å komme med nomineringslisten.