DSND og Halliburton forener undervannsvirksomheten

DSND Subsea og Halliburton Subsea har signert en intensjonsavtale om å forene selskapenes undervannsvirksomheter i et nytt selskap fra nyttår.