Høyre vil at staten skal eie halve Statoil

Høyre regner det som realistisk å redusere statlig eierandel i Statoil ned mot 51 prosent med Bondevik-regjeringen.