Lovfestet barnehageplass

Kristelig Folkeparti er ikke imponert over barnehagesatsingen arbeiderpartiregjeringen varsler i budsjettforslaget.