Hydro på kollisjonskurs med Statoil

HAUGESUND: Norsk Hydro støttar Regjeringa sitt framlegg til skiping av eit nytt uavhengig statseigd selskap, som skal vera operatør for gasstransportsystemet frå norsk sokkel.