Moralsk oljestøtte til Flyktningerådet

Statoil inngikk onsdag en millionavtale med Flyktningerådet om samarbeid i konfliktområder rundt om i verden.