Bedre GSM-dekning

Telenor Mobil starter nå arbeidet med en kraftig økning av GSM-dekningen langs norskekysten. Mange steder vil rekkevidden fra land firedobles.