Usikkerhet om nytt rentekutt

Sentralbanksjef Svein Gjedrem åpner fortsatt for at det kan komme nok et rentekutt denne høsten. Men økonomene mener tonen i foredraget sentralbanksjefen holdt i Trondheim tirsdag er mer usikker enn tidligere.