Billigere varer og tjenester i august

Konsumprisindeksen falt med 0,3 prosent fra 15. juli til 15. august. Sommersalg er en av årsakene til rimeligere varer og tjenester.