Gjedrem fraskriver seg alt ansvar for høy rente

Det er regjeringen, Stortinget og organisasjonene i arbeidslivet som har ansvaret for det høye rentenivået i Norge.