«Hå bør kjøpe Lyse-andeler»

Hå kommune vurderer å kjøpe Eigersund kommunes andeler i Lyse.