Perle knuser prisrekordene

Den fineste fritidseiendommen i Rogaland, mener eiendomsmekler OlaNesse om de to holmene ved Fogn. Salget av 57 mål usjenert idyllvil trolig slette alle rekorder.