Reell fare for splittelse i Norges Fiskarlag

Det er en reell fare for splittelse i Norges Fiskarlag etter at en tredel av medlemmene i Norske Trålerrederiers Forening har meldt seg ut.