Samferdsel og næringsutvikling første prioritet for fylkestinget

Nedskribla papirdukar kjem til å bli dei mest interessante dokumenta framover frå det første møtet til det nye fylkestinget i Rogaland.