Vaskeri aukar staben med 20

Kontrakten med Sentralsjukehuset i Rogaland opnar for mellom 15 og 20 nye arbeidsplassar i Rogaland Tekstilservice.