- Regjeringen reduserer boligskatten

Regjeringen vil i statsbudsjettet foreslå å redusere boligskatten. Ifølge NRK vil regjeringen bruke 750 millioner kroner til dette.