Jærsk stormeieri vil ikke lønne seg

Det er uaktuelt å samle all produksjon av oster og andre faste meieriprodukter i området til Tine Meieriet Sør i et storanlegg på Jæren.