Ingen tiltak mot Bondelagets gratispassasjerer

Bønder som ikke er medlem av Norges Bondelag kan foreløpig sove rolig. Årsmøtet vedtok ingen fy-resolusjon mot gratispassasjerene, men styret fortsetter arbeidet med å få inn flere medlemmer.