Statkraft tåkelegger sin egen dominans

Før søknaden om nye milliarder til oppkjøp behandles i Stortinget, beskyldes Statkraft for å tåkelegge sin dominerende rolle i Norge.