- Globaliseringen kan redusere korrupsjonen

— Det globaliserte, frie marked liker ikke korrupsjon, konstaterer Michael Price.