1 av 3 vil boikotte Ringnes

En meningsmåling viser at en av tre rogalendinger er villig til åboikotte Ringnes dersom Tou bryggeri legges ned.