- Trist og urettferdig at vi er på KLPs liste

Nestlé er svært misfornøyde med å stå på lista over selskaper Kommunal Landspensjonskasse (KLP) ikke vil investere i.