Juspropellen på Børehaugen

Bjørn Kvernberg er lettere å sette i gang enn å stoppe. Han er ivrig og engasjert av natur, tenner lett og brenner hett.