Skrekkscenario for distrikts-Norge

Skrekkscenariet for Norge er at bedrifter, kapital og hjerner trekkes til sentrum, mens halvfaglært og ufaglært arbeidskraft blir igjen i distriktene.