Ny norsk bankfusjon diskuteres

Den norske Bank (DnB) og Gjensidige NOR er i forhandlinger omfusjon. Dette blir opplyst til Oslo Børs i formiddag.