For varme kjøledisker i de fleste butikkene

Hele 25 av 34 butikker hadde for høy temperatur da Næringsmiddeltilsynet for Midt-Rogaland foretok en ny kontroll av kjøledisker i dagligvarebutikker.