Frafjord-hytter i pluss

I 1996 vart det reist 10 hytter i strandkanten på Øyren i Frafjord. Seks lokale medeigarar ser nå positive resultat av investeringane, seier Terje Frafjord.