Mange kan ha blitt lurt i fastkraft-felle

Godtroende strømkunder kan ha blitt lurt i en fastkraft-felle avsmarte strømleverandører de siste dagene.