Nav er uroa for dei fattige borna

Nesten tusen foreldre i Stavanger, Sola og Sandnes treng sosialhjelp for å få endane til å møtast. Utviklinga bekymrer Nav.

– Talet på foreldre som får økonomisk sosialhjelp har auka betydeleg på eit år. Det bekymrer, seier leiar Ågot Vatnedal i Nav Sandnes.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fem år gammel

Færre arbeidsledige og fleire utlyste stillingar har gjort Nav meir optimistiske siste månadane. Ved utgangen av mars hadde fylket 11 362 heilt arbeidsledige mot 12 101 same månad i fjor.

Men samtidig som arbeidsløysa går ned, er det ei auke i sosialhjelpmottakarar.

Nesten tusen foreldre

– Talet på foreldre som får økonomisk sosialhjelp har auka betydeleg på eit år. Det bekymrer, seier Ågot Vatnedal, leiar i Nav Sandnes.

I dei tre kommunene Sandnes, Stavanger og Sola er det til saman 959 foreldre som mottek sosialhjelp:

I Sandnes var det i mars 312 foreldre som trengte sosialhjelp, 73 fleire enn same månad i fjor. Totalt var det ved utgangen av mars 1006 personar som mottok sosialhjelp i Sandnes, 198 fleire enn i fjor.

I Stavanger er utviklinga den same. 543 foreldre mottok sosialhjelp i mars, 96 fleire enn i fjor. Totalt har kommunen no 1893 sosialhjelpmottakarar, 197 fleire enn i fjor.

Også i Sola opplever dei ei auke i mars. 104 foreldre mottok sosialhjelp, 11 fleire enn i fjor. Totalt mottok 311 sosialhjelp, 53 fleire enn i fjor.

Fleire treng sosialhjelp

– Utviklinga er framleis ei auke i talet som treng økonomisk sosialhjelp. Samstundes er behovet for hjelp ofte mellombels. Det er mange nye brukarar kvar månad og dei har ikkje behov for hjelp over mange år, seier Ågot Vatnedal, leiar i Nav Sandnes.

I Sandnes erfarer dei ein arbeidsmarknad som framleis er hard. Kommunen har ei bruttoarbeidsløyse på 6,4 prosent, det vil seie alle heilt arbeidsledige og arbeidssøkarar på tiltak. Sola har ei bruttoarbeidsløyse på 6,1 prosent, Stavanger på 6,0 prosent, medan gjennomsnittet for fylket er 5,4 prosent.

Les også

Trur arbeidsløysa vil gi høgare barnefattigdom i Rogaland

Færre er heilt arbeidsledige: - Men ingen grunn til å slappe avFlere får dagpenger mens de «finner opp» sin egen jobb

Trur det vil bli fleire

Sosialhjelp er ofte brukt til å gi ein peikepinn på fattigdom, fordi dette er det siste sikkerheitsnettet for dei som verken har jobb eller trygd. Stønaden er berre meint å dekke det aller mest nødvendige. Satsane for 2017 viser at ein sosialklient får utbetalt 5950 kroner i månaden.

I Stavanger reknar ein med at det framleis vil vere ei auke i sosialhjelpmottakarar som følge av arbeidsløysa. Det viser ei orienteringssak som var oppe på kommunalstyret for levekår i slutten av mars.

– Vi såg ei brå stigning i fjor og aner at dette vil halde fram i 2017, seier Birgit Molland, rådgjevar i Stavanger kommune.

I sakspapira står det at administrasjonen i kommunen fryktar fleire sosialhjelpmottakarar fordi mange no nærmar seg slutten på dagpengane. Ein har rett på dagpengar i to år. Også i Sola og Sandnes er dette eit spenningsmoment.

– Foreløpig er det ikkje så mange som har gått på dagpengar i meir enn to år, så eg veit ikkje om vi har sett utslaget av arbeidsløysa enda, seier Marit Ladsten, leiar i Nav Sola.

– Ikkje sett utslaget av arbeidsløysa

– Eg er heller ikkje sikker på om vi får ei veldig stor auke på grunn av dette. Vi ser at fleire er villige til å flytte for å få jobb no. Auka i sosialhjelpmottakarar har vore ein tendens lenger enn arbeidsløysa. Tidlegare gjorde ein stram bustadmarknad at ein del hadde problem med buutgiftene, seier ho.

I Sandnes er det om lag 40 personar som har brukt opp retten til dagpengar kvar månad.

– Vi har tettare oppfølging av dei som har mindre enn seks månader igjen av retten til dagpengar. Av nye brukarar som mottek sosialhjelp kvar månad, er det om lag sju prosent som har brukt opp retten sin til dagpenger, seier Ågot Vatnedal, leiar i Nav Sandnes.

Mindre sosialhjelp til kontantstøttefamilierHorne om familieytelser: – Foreldre må ha valgfrihet
Publisert: