Krisetider sender rekordmange til UiS

Universitetet i Stavanger har aldri hatt flere studiesøkere. Dette går fram av søkertallene fra Samordna opptak og de lokale opptakene ved UiS, melder UiS på egne nettsider.

Mange vil bli sykepleiere i dårlige tider, færre søker seg til oljeutdanningene ved UiS.
 • Stavanger Aftenblad
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fem år gammel

Den rekordstore søkningen omfatter 5916 primærsøkere i det nasjonale opptaket, Samordna opptak (SO) til 2215 studieplasser. Dette er 257 flere søkere og en oppgang på 4,54 prosent fra i fjor. Primærsøkere er søkere som har UiS som førstevalg av studiested. I tillegg har de lokale opptakene ved UiS 5109 primærsøkere til toårige masterstudier og påbyggings— og videreutdanninger, som er 15 prosent opp. Antall internasjonale primærsøkere er 1989, en økning på 12 prosent fra fjoråret.

UiS-rektor Marit Boyesen.

– Dette er gledelige tall for UiS og en solid oppgang fra i fjor. Søkertallene viser at UiS er et attraktivt universitet og at Stavanger er en ettertraktet studentby, sier rektor Marit Boyesen ved UiS i en pressemelding.

Flere vil bli sykepleiere

På landsbasis er det størst økning i søkningen til sykepleierutdanningen i SO, som er 20 prosent opp fra i fjor. På UiS er oppgangen på hele 35 prosent. Utdanningen, som har flest antall søkere, har doblet søkertallet på tre år. 866 personer har søkt til sykepleierutdanningen.

Samtidig har mange mistet troen på en framtid i oljå: Tallene fra Samordna opptak viser at antall søkere med ingeniørfag i petroleumsteknologi på Universitetet i Stavanger som førstevalg er bortimot halvert siden i fjor. I 2015 hadde 113 petroleumsteknologi som høyeste ønske. I 2016 har søknadene blitt redusert til 58.

LES OGSÅ:

Les også

Universitet utan ein tråd

På Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiS er det årsstudium i sosiologi som har den prosentvis største oppgangen med 65 prosent, fulgt av sykepleieutdanningen. Det er siviløkonomutdanningen som har flest søkere per studieplasser på UiS i Samordna opptak med nesten sju primærsøkere per studieplass. Det samfunnsvitenskapelige fakultetet har totalt en økning i antall søkere i SO med syv prosent og 223 primærsøkere.

Oppgang for lærerutdanningene

På Det humanistiske fakultet ved UiS er det oppgang i de fleste studiene i SO både i antall søkere per studieplass og i totalt antall søkere. Særlig stor er økningen for de fleste av lærerutdanningene som går opp langt over landsgjennomsnittet. På fakultetet er det lektor 8.-13. trinn i realfag som går opp mest med hele 86 %.Også årsstudiene i både nordisk og engelsk har hatt en god oppgang.

Olje tilbake – andre teknologi— og realfagstudier fram

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet har totalt en nedgang i primærsøkere i SO med 12 %, men har fortsatt 2,2 primærsøkere per studieplass. Tross en total nedgang har blant annet matematikk, biologisk kjemi og industriell økonomi en god oppgang. Søkertallene til de petroleumsrelaterte utdanningene er sammensatt. Mest nedgang har oljestudiene i Samordna opptak, mens tallene for 2-årige masterutdanninger i lokalt opptak fortsatt er godt søkt med 2,9 søkere per studieplass og i det internasjonale opptaket hele 12,5 søkere per studieplass, ifølge Universitetet selv.

Tallene fra Samordna opptak viser at antall søkere med ingeniørfag i petroleumsteknologi på Universitetet i Stavanger som førstevalg er bortimot halvert siden i fjor. I 2015 hadde 113 petroleumsteknologi som høyeste ønske. I 2016 har søknadene blitt redusert til 58.

— Som forventet ser vi en sterk nedgang i søkertallene til petroleumsrelaterte studier i Samordna opptak i år. Oljebransjen er syklisk og søkertallene varierer med bransjens opp- og nedturer, sier instituttleder for petroleumsteknologi, May Britt Myhr. Norge vil trenge petroleumsingeniører i mange tiår framover, og deres solide realfag- og metodekunnskap er bredtanvendelig forindustrien. Dette gjør at de som velger å starte på petroleumsrelaterte studier ved UiS nå løper liten risiko, sier Myhr.

Hard internasjonal kniving

1989 internasjonale primærsøkere kniver om 240 studieplasser i det internasjonale opptaket ved UiS, hele 8,3 primærsøkere per studieplass. Samtlige internasjonale studier har høye søkertall per studieplass. Flest søkere har det nye studietilbudet Business Administration med 291 primærsøkere. De oljerelaterte studiene er fortsatt populære hos de internasjonale søkerne. Computer Science, Petroleum Engineering - Well Engineering og Petroleum Engineering - Reservoir Engineering har alle over 16 primærsøkere per studieplass.

Etterspurte toårige masterstudier

De lokale opptakene ved UiS har 5109 primærsøkere til 1071 studieplasser og en oppgang på 15 %. Dette er søknader som behandles av UiS og omfatter toårige masterstudier og påbyggings- og videreutdanninger. UiS har aldri før hatt så mange søkere til de lokale opptakene.

Det humanistiske fakultetet har i år over 2000 søkere og i gjennomsnitt 4,3 søkere per studieplass i lokalt opptak og en økning på 36 % fra i fjor. Oppgangen skyldes den store søkningen til praktisk pedagogisk utdanning med totalt 1253 primærsøkere, som er ni søkere per studieplass.

De toårige masterutdanningene ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet har i gjennomsnitt økt med 14 % fra i fjor og har i gjennomsnitt på 5,2 søkere per studieplass. Det mest populære studiet er industriell økonomi med 409 primærsøkere, som utgjør 13,6 søkere per studieplass, fulgt av bachelor i elektro, Y-veien med 190 primærsøkere.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet har fem primærsøkere per studieplass og en nedgang på 3,4 %. Det mest søkte studiet her er det toårige masterstudiet i økonomi og administrasjon med 705 søkere, som også er det studiet med høyest antall søkere per studieplass (7,8). Nedgangen på fakultetet skyldes i stor grad at den populære Helsesøsterutdanningen kun har opptak annet hvert år.

De mest populære studiene

Nedenfor følger oversikter over de mest populære studiene ved UiS fra Samordna opptak og de lokale opptakene ved UiS:

UiS-studier med flest primærsøkere per studieplass i det nasjonale opptaket (SO):
UtdanningPrimærsøkere per studieplass (antall primærsøkere i parentes)
Økonomi og administrasjon, femårig master6,9 (138)
Industriell økonomi, (bygg, data, elektro, kjemi og miljø, maskin), femårig master6,7 (134)
Rettsvitenskap, bachelor5,4 (241)
Sosialt arbeid, bachelor4,8 (384)
Hotelledelse BA4,6 (183)
Fjernsyns- og multimedieproduksjon, bachelor4,6 (91)
Matematikk årsstudium4,4 (88)
Kroppsøving/idrett, årsstudium3,9 (118)
Industriell økonomi (petroleumsteknologi), femårig master3,9 (59)
Lektorutdanning 8.-13. trinn i realfag, master3,9 (39)
UiS-studier med flest primærsøkere i det nasjonale opptaket (SO):
UtdanningAntall primærsøkere (studieplasser i parentes)
Sykepleierutdanning, bachelor866 (245)
Økonomi og administrasjon, bachelor463 (125)
Sosialt arbeid, bachelor384 (80)
Barnevern, bachelor251 (105)
Rettsvitenskap, bachelor241 (45)
Hotelledelse, bachelor183 (40)
Sosiologi årsstudium163 (60)
Regnskap og revisjon, bachelor154 (50)
Barnehagelærer, bachelor heltid143 (110)
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn heltid142 (55)
Studier med flest antall primærsøkere i de lokale opptakene ved UiS:
StudiumAntall primærsøkere (studieplasser i parentes)
Praktisk pedagogisk utdanning, heltid718 (65)
Praktisk pedagogisk utdanning, deltid535 (75)
Økonomi og administrasjon, toårig master                        463 (90)
Industriell økonomi, toårig master409 (30)
Regnskap og revisjon, toårig master                                 242 (25)
Endringsledelse, toårig master237 (40)
Samfunnssikkerhet, toårig master (SV)208 (48)
Elektro, BA – Y-veien190 (25)
Utøvende musikk, bachelor 4 år164 (30)
Dans, bachelor111 (20)
Studier med flest antall primærsøkere i det internasjonale opptaket ved UiS:
StudiumAntall primærsøkere (studieplasser i parentes)
Business Administration, MA291 (30)
NOMSA (Norsk språk og kultur for fremmedspråklige)*259 (75)
Computer Science, MA185 (10)
Petroleum Engineering, Well Engineering166 (10)
Petroleum Engineering, Reservoir Engineering161 (10)
International Hospitality Management138 (15)
Offshore tech., Marine and Subsea Technology136 (10)
Petroleum Geoscience124 (10)
Offshore tech., Industrial Asset Management102 (10)
Petroleum Engineering, Natural Gas Engineering99 (10)

* For NOMSA er det ikke primærsøkere da dette er et eget opptak.

LES OGSÅ:

Les også

Slik kan oljejobbene omstilles

Les også

Unge flykter fra oljerelaterte fag

Les også

Den nye olja: Partikler på en milliondels millimeter

Flere velger helsefag nasjonalt

Søkningen til helse— og sosialfag øker med over 13 prosent sammenliknet med i fjor.Det viser de nasjonale søkertallene fra Samordna opptak. Størst økning har sykepleierutdanningen med nesten 20 prosent, melder Kunnskaps- og utdanningsdepartementet i en pressemelding.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

– Regjeringen er opptatt av å sikre god kompetanse til helse— og omsorgstjenesten. Mange søkere lover godt for det viktige arbeidet med å skaffe befolkningen gode helsetjenester, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.Det er registrert snaut 15 000 førstevalgsøkere til vel 4 500 studieplasser innen sykepleierutdanningen.

Liten økning i søkning til barnehagelærerutdanningen

Til sammen 3 330 søkere har barnehagelærer som sitt førstevalg i år. Det er en økning på om lag 3,6 prosent fra i fjor.

– De siste årene har antall søkere til barnehagelærerne variert. Det er derfor positivt å se at søkningen til barnehagelærerutdanningen nå har gått opp. Kvalitet i barnehagen handler først og fremst om kompetansen til de som jobber der, sier Røe Isaksen.

Flatt for lærerutdanningene

I alt 11 500 søkere har en av lærerutdanningene som sitt førstevalg. Det tilsvarer en økning på rundt én prosent sammenliknet med i fjor.

Til lektorutdanning har søkningen økt jevnt i mange år. Fra i fjor er økningen 6,9 prosent. Til grunnskolelærerutdanning 5-10 er det en økning på 2,9 prosent, mens grunnskolelærerutdanning 1-7 har en nedgang på 11 prosent sammenliknet med i fjor.

– Jeg er glad for at søkningen til lærerutdanningen holder seg stabilt, og øker til en del av utdanningene, men jeg er bekymret for nedgangen i søkningen til grunnskolelærerutdanning 1-7. Dersom søkningen til denne utdanningen ikke bedrer seg etter innføringen av femårig grunnskolelærerutdanning neste år vil vi vurdere å sette inn særskilte tiltak, sier Røe Isaksen.

– Regjeringen er opptatt av å løfte fram læreryrket som kanskje det viktigste yrket i norsk arbeidsliv. Vi trenger flere godt kvalifiserte søkere som ønsker å bidra til barns og unges læring og utvikling og til å utvikle skolen, sier kunnskapsministeren.

Realfag og teknologi

Til realfag- og teknologistudier er det lyst ut om lag 8 600 studieplasser. Det er vel 400 flere enn i 2015. Samlet sett er det nedgang i søkningen til disse studiene på 3,5 prosent sammenliknet med fjoråret. Til bachelorutdanninger i ingeniørfag er det en nedgang på 3,8 prosent, mens det for integrert master i teknologi (sivilingeniør) er en nedgang på vel 8 prosent. Søkningen til realfagstudier er omtrent som i fjor.

– Søkning til realfagstudier er stabil, men skulle gjerne sett at vi hadde holdt nivået på søkningen til teknologistudiene. Vi trenger et betydelig antall teknologi- og realfagskandidater for å lykkes med den omstillingen og verdiskapningen samfunnet trenger fremover, sier Røe Isaksen.

Rekordmange har søkt

Flere enn noen gang søker om høyere utdanning. Tallene fra Samordna Opptak viser at det er totalt 132 000 søkere til høyere utdanning i år, en økning på 3,2 prosent sammenliknet med fjoråret.

– Vi er inne i en tøff omstillingsperiode for norsk økonomi, og det er derfor bra at så mange søker seg til høyere utdanning. Ikke overraskende er det spesielt stor søkning til studier hvor kandidatene har utsikter til trygg jobb i et fremtidig arbeidsmarked, sier Røe Isaksen.

På NTNU har søkertallet til petroleumsfagpå to år falt fra 286 til 31. Det illustrerer dramatikken i den manglede interessen for disse fagene.

Dramatisk for petroleumsfag

– Det er dramatisk at søkningen til petroleumsfag har falt med over 50 prosent, sier Teknas president Lise Lyngsnes Randeberg i en pressemelding. Hun beklager at krisen i olje- og leverandørindustrien har ført til at søkningen til teknologi og realfag samlet sett har gått tilbake.

Det er tallene fra Samordna opptak som viser sterk nedgang for olje- og petroleumsrelaterte fag.

– Tekna har advart oljeindustrien mot å tenke kortsiktig når de nedbemanner. Vi har sagt at næringen står i fare for å skremme bort mange kloke hoderfra å søke til petroleumsstudiene. Vi skal drive med olje og gass i mange år fremover. Det går raskt å rasere fagmiljøer, men tar mange år å bygge opp kompetansen, dersom det ikke utdannes nok kandidater.

På NTNU i Trondheim er interessen for petroleumsfag betydelig redusert. Søkertallet har på to år falt fra 286 til 31.

– Det illustrerer dramatikken i den manglende interessen for disse fagene, sier Randeberg.

Realfagene har hatt en nedgang på 1,3 prosent, mens master i teknologi/sivilingeniør, har falt 8,1 prosent fra i fjor. Samlet sett er det nedgang i søkningen til realfag og teknologi på 3,5 prosent fra i fjor. – Vi trenger mange nye teknologer for å omstille oss til nye næringer og løse viktige utfordringer innen klima, samferdsel, energi og helse, sier Lise Lyngsnes Randeberg.

Tekna har 70.000 medlemmer, og en studentorganisasjon med 12000 medlemmer.

Skjev kjønnsfordeling

Leder av Norsk studentorganisasjon (NSO), Therese Eia Lerøen, mener årets søkertall viser at det fortsatt er en svært skjev fordeling mellom kvinner og menn som søker seg til enkelte studieretninger.

– Det burde bekymre regjeringen at vi år etter år ser at søkertallene til enkelte studieretninger bygger opp under kjønnsubalansen som allerede finnes i dag. Vi opplever regjeringens innsats for å snu denne trenden som liten, sier leder av NSO, Therese Eia Lerøen.

LES OGSÅ:

Les også

 1. Tekna støtter regjeringen, vil ikke endre permitteringsregelverket

 2. En oljeingeniør er ikke det du tror

 3. - Slå på stortromma og bygg et lyntog, helst mellom Stavanger og Oslo

Publisert:
 1. Arbeidsliv

Mest lest akkurat nå

 1. Gjenåpningen ble feiret skikkelig i Stavanger lørdag. Ikke minst i Farge­gata

 2. Tusenvis feiret gjen­åpningen på Torget: – Velkommen tilbake, Stavanger

 3. De mener bildet er verdt millioner, og har kjempet i flere år for å få det slått fast. Til nå har de bare møtt mot­stand

 4. MC-fører tatt i 160 km/t i 60-sone

 5. De trives i høyden, både Signe og Regine. Men slik har det ikke alltid vært

 6. I over 30 år har Egil Tveit jobbet nattevakt på Shell-en i Løkkeveien. Nå rives stasjonen – uten at det stopper Egil