Pilene peker oppover i annonsemarkedet

Annonsemarkedet viser fortsatt gode veksttakter. Størst prosentvis vekst er det for internett, fulgt av radio og utendørsreklame. Men disse gruppene er fortsatt små i forhold til dagspresse og TV.