Færre lærere og flere elever

Madlavoll skole sliter med å møte krav om nedskjæringer. RektorJostein Voster mener situasjonen kan bli uforsvarlig.