Vrenger lommene i protest

Studentene landet rundt mobiliserer for lønns— økning i høst. Dekrever å komme opp på samme inntektsnivå som minstepensjonister.