Vil avskaffe maksgrensene

Maksimumsgrensene for hvor mye den enkelte bonde får lov til å produsere, bør avskaffes så snart som mulig.